• Naziv: ŠIPUŠ ŽELJKO
  • Naselje: Karlovac, 47000
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠIPUŠ ŽELJKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 215,82 HRK 862,54 HRK
ŠIPUŠ ŽELJKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.024,72 HRK 5.806,76 HRK
ŠIPUŠ ŽELJKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.694,93 HRK 3.231,22 HRK
ŠIPUŠ ŽELJKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.409,47 HRK 2.019,06 HRK
ŠIPUŠ ŽELJKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.491,50 HRK 4.500,34 HRK
Ukupno 5.836,44 HRK 16.419,92 HRK