• Naziv: TURUDIĆ MARA
  • Naselje: Vrlika, 21236
  • Grad/Općina: Vrlika
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TURUDIĆ MARA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 99,55 HRK 397,90 HRK
TURUDIĆ MARA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 904,70 HRK 5.126,83 HRK
TURUDIĆ MARA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 945,78 HRK 1.340,33 HRK
TURUDIĆ MARA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 646,74 HRK 926,48 HRK
TURUDIĆ MARA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 842,56 HRK 1.854,16 HRK
Ukupno 3.439,33 HRK 9.645,70 HRK