• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Bapska, 32235
  • Grad/Općina: Ilok
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 33,41 HRK 133,18 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 320,19 HRK 445,74 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 200,01 HRK 286,51 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 282,48 HRK 621,49 HRK
Ukupno 836,09 HRK 1.486,92 HRK