• Naziv: ČMELIĆ DUBRAVKA
  • Naselje: Rava, 23283
  • Grad/Općina: Zadar
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČMELIĆ DUBRAVKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 48,44 HRK 193,54 HRK
ČMELIĆ DUBRAVKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 237,83 HRK 1.347,72 HRK
ČMELIĆ DUBRAVKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 464,33 HRK 180,40 HRK
ČMELIĆ DUBRAVKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 321,49 HRK 202,45 HRK
ČMELIĆ DUBRAVKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 416,12 HRK 239,50 HRK
ČMELIĆ DUBRAVKA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 479,35 HRK
ČMELIĆ DUBRAVKA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 291,92 HRK
ČMELIĆ DUBRAVKA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 673,07 HRK
Ukupno 1.488,21 HRK 3.607,95 HRK