• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Pregrada, 49218
  • Grad/Općina: Pregrada
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4,14 HRK 16,54 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 400,85 HRK 559,48 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 284,11 HRK 119,82 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 355,56 HRK 134,64 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 345,72 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 257,99 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 485,47 HRK
Ukupno 1.044,66 HRK 1.919,66 HRK