• Naziv: ŠOŠTARIĆ DRAGUTIN
  • Naselje: Cubinec, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠOŠTARIĆ DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 372,87 HRK 1.489,81 HRK
ŠOŠTARIĆ DRAGUTIN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 7.526,81 HRK 6.464,73 HRK
ŠOŠTARIĆ DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.608,60 HRK 5.041,32 HRK
ŠOŠTARIĆ DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.740,29 HRK 2.493,02 HRK
ŠOŠTARIĆ DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.202,79 HRK 7.023,89 HRK
Ukupno 16.451,36 HRK 22.512,77 HRK