• Naziv: ČAKALIĆ SLAĐANA
  • Naselje: Doljanovci, 34334
  • Grad/Općina: Kaptol
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČAKALIĆ SLAĐANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 117,01 HRK 467,51 HRK
ČAKALIĆ SLAĐANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.122,66 HRK 1.562,55 HRK
ČAKALIĆ SLAĐANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 706,62 HRK 1.012,16 HRK
ČAKALIĆ SLAĐANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 990,00 HRK 2.178,34 HRK
Ukupno 2.936,29 HRK 5.220,56 HRK