• Naziv: NEKTAR OBRT ZA POLJOPRIVREDU
  • Naselje: Donji Miholjac, 31540
  • Grad/Općina: Donji Miholjac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NEKTAR OBRT ZA POLJOPRIVREDU EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 161,27 HRK 644,56 HRK
NEKTAR OBRT ZA POLJOPRIVREDU EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.816,05 HRK 3.463,96 HRK
NEKTAR OBRT ZA POLJOPRIVREDU EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.562,17 HRK 2.180,10 HRK
NEKTAR OBRT ZA POLJOPRIVREDU EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 986,96 HRK 1.413,84 HRK
NEKTAR OBRT ZA POLJOPRIVREDU EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.385,63 HRK 3.038,66 HRK
NEKTAR OBRT ZA POLJOPRIVREDU Nacionalna potpora Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja 2017 680,40 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.592,48 HRK 10.741,12 HRK