• Naziv: ESKERIČIĆ VALENTIN
  • Naselje: Kupina, 35216
  • Grad/Općina: Oprisavci
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ESKERIČIĆ VALENTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 153,54 HRK 613,41 HRK
ESKERIČIĆ VALENTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.551,97 HRK 2.305,26 HRK
ESKERIČIĆ VALENTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 945,89 HRK 1.354,94 HRK
ESKERIČIĆ VALENTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.465,21 HRK 3.200,46 HRK
Ukupno 4.116,61 HRK 7.474,07 HRK