• Naziv: JURIĆ DANIJELA
  • Naselje: Đurići, 32263
  • Grad/Općina: Drenovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURIĆ DANIJELA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 116,67 HRK 466,19 HRK
JURIĆ DANIJELA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 199,80 HRK 1.132,07 HRK
JURIĆ DANIJELA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.127,38 HRK 1.572,23 HRK
JURIĆ DANIJELA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 747,69 HRK 1.071,13 HRK
JURIĆ DANIJELA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 998,34 HRK 2.191,39 HRK
Ukupno 3.189,88 HRK 6.433,01 HRK