• Naziv: ŠTIMAC MARIJAN
  • Naselje: Marino Selo, 34543
  • Grad/Općina: Lipik
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠTIMAC MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 528,41 HRK 2.111,88 HRK
ŠTIMAC MARIJAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.466,15 HRK 13.974,74 HRK
ŠTIMAC MARIJAN EAFRD Upravljanje rizikom - Mjera 17 2017 80,54 HRK 456,36 HRK
ŠTIMAC MARIJAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.379,21 HRK 3.191,29 HRK
ŠTIMAC MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 5.079,08 HRK 7.073,93 HRK
ŠTIMAC MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.334,80 HRK 4.777,15 HRK
ŠTIMAC MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.483,50 HRK 9.859,84 HRK
Ukupno 18.351,69 HRK 41.445,19 HRK