• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Sasovac, 43272
  • Grad/Općina: Nova Rača
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 56,39 HRK 225,43 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 605,39 HRK 847,21 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 414,99 HRK 594,46 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 538,42 HRK 1.176,06 HRK
Ukupno 1.615,19 HRK 2.843,16 HRK