• Naziv: LOVREK MIRKO
  • Naselje: Torčec, 48322
  • Grad/Općina: Drnje
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOVREK MIRKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 517,96 HRK 2.069,60 HRK
LOVREK MIRKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 5.516,33 HRK 7.838,83 HRK
LOVREK MIRKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.555,42 HRK 5.093,07 HRK
LOVREK MIRKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.909,48 HRK 10.798,13 HRK
Ukupno 14.499,19 HRK 25.799,63 HRK