• Naziv: KARADŽIĆ BORIS
  • Naselje: Gornja Kovačica, 43270
  • Grad/Općina: Veliki Grđevac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KARADŽIĆ BORIS EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 59,72 HRK 249,33 HRK
KARADŽIĆ BORIS EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 2.950,59 HRK 16.719,98 HRK
KARADŽIĆ BORIS EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 617,10 HRK 895,42 HRK
KARADŽIĆ BORIS EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 813,13 HRK 1.164,86 HRK
KARADŽIĆ BORIS EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 544,52 HRK 1.243,61 HRK
Ukupno 4.985,06 HRK 20.273,20 HRK