• Naziv: KOŠUTIĆ VERICA
  • Naselje: Kutina, 44320
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOŠUTIĆ VERICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 59,07 HRK 236,36 HRK
KOŠUTIĆ VERICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 284,83 HRK 1.614,20 HRK
KOŠUTIĆ VERICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 561,11 HRK 794,83 HRK
KOŠUTIĆ VERICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 383,17 HRK 548,96 HRK
KOŠUTIĆ VERICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 499,60 HRK 1.099,68 HRK
Ukupno 1.787,78 HRK 4.294,03 HRK