• Naziv: BERBER RADOVAN
  • Naselje: Gorica Valpovačka, 31550
  • Grad/Općina: Belišće
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BERBER RADOVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 78,53 HRK 313,89 HRK
BERBER RADOVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 702,59 HRK 1.069,93 HRK
BERBER RADOVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 482,31 HRK 690,90 HRK
BERBER RADOVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 674,80 HRK 1.479,88 HRK
Ukupno 1.938,23 HRK 3.554,60 HRK