• Naziv: MIGOS
  • Naselje: Klisa, 31000
  • Grad/Općina: Osijek
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIGOS EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 131,68 HRK 526,25 HRK
MIGOS EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.990,60 HRK 2.643,53 HRK
MIGOS EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.265,04 HRK 1.761,38 HRK
MIGOS EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 758,97 HRK 1.087,15 HRK
MIGOS EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.116,30 HRK 2.455,30 HRK
Ukupno 6.262,59 HRK 8.473,61 HRK