• Naziv: ROKNIĆ DRAGICA
  • Naselje: Borovo, 32227
  • Grad/Općina: Borovo
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ROKNIĆ DRAGICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 129,86 HRK 518,92 HRK
ROKNIĆ DRAGICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.249,28 HRK 1.740,10 HRK
ROKNIĆ DRAGICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 798,16 HRK 1.143,42 HRK
ROKNIĆ DRAGICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.103,56 HRK 2.425,75 HRK
Ukupno 3.280,86 HRK 5.828,19 HRK