• Naziv: MLINARIĆ ANITA
  • Naselje: Glogovec Zagorski, 49215
  • Grad/Općina: Tuhelj
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MLINARIĆ ANITA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 58,77 HRK 234,61 HRK
MLINARIĆ ANITA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 282,83 HRK 1.602,90 HRK
MLINARIĆ ANITA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 563,44 HRK 784,21 HRK
MLINARIĆ ANITA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 381,37 HRK 546,25 HRK
MLINARIĆ ANITA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 496,73 HRK 1.093,12 HRK
Ukupno 1.783,14 HRK 4.261,09 HRK