• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Hum na Sutli, 49231
  • Grad/Općina: Hum na Sutli
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 37,77 HRK 150,90 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 404,83 HRK 567,17 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 422,44 HRK 605,14 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 360,53 HRK 790,64 HRK
Ukupno 1.225,57 HRK 2.113,85 HRK