• Naziv: KASAP VUKA
  • Naselje: Kapelna, 31531
  • Grad/Općina: Viljevo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KASAP VUKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 132,21 HRK 528,38 HRK
KASAP VUKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.414,35 HRK 1.985,96 HRK
KASAP VUKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 899,10 HRK 1.287,99 HRK
KASAP VUKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.262,27 HRK 2.756,96 HRK
Ukupno 3.707,93 HRK 6.559,29 HRK