• Naziv: LALIĆ MLADEN
  • Naselje: Veliki Zdenci, 43293
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LALIĆ MLADEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 441,21 HRK 1.763,26 HRK
LALIĆ MLADEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.241,87 HRK 5.907,54 HRK
LALIĆ MLADEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.684,30 HRK 3.845,25 HRK
LALIĆ MLADEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.744,99 HRK 8.234,85 HRK
Ukupno 11.112,37 HRK 19.750,90 HRK