• Naziv: FLANJAK JURE
  • Naselje: Cetingrad, 47222
  • Grad/Općina: Cetingrad
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FLANJAK JURE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 306,39 HRK 1.224,37 HRK
FLANJAK JURE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.502,84 HRK 8.515,92 HRK
FLANJAK JURE EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.044,18 HRK 2.928,24 HRK
FLANJAK JURE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.014,60 HRK 4.196,88 HRK
FLANJAK JURE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.043,13 HRK 2.926,81 HRK
FLANJAK JURE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.652,88 HRK 5.835,57 HRK
Ukupno 11.564,02 HRK 25.627,79 HRK