• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Preseka Oborovska, 10372
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 39,60 HRK 158,21 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 587,39 HRK 845,32 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 382,72 HRK 548,28 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 537,30 HRK 1.175,02 HRK
Ukupno 1.547,01 HRK 2.726,83 HRK