• Naziv: BEDEKOVIĆ MARIJAN
  • Naselje: Turkovčina, 10381
  • Grad/Općina: Bedenica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BEDEKOVIĆ MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 107,19 HRK 428,38 HRK
BEDEKOVIĆ MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.038,12 HRK 1.449,18 HRK
BEDEKOVIĆ MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 529,02 HRK 757,84 HRK
BEDEKOVIĆ MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 920,92 HRK 2.019,66 HRK
BEDEKOVIĆ MARIJAN Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
BEDEKOVIĆ MARIJAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.170,12 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.515,37 HRK 4.655,06 HRK