• Naziv: VUKOVIĆ NEVENKA
  • Naselje: Križpolje, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKOVIĆ NEVENKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 163,51 HRK 653,21 HRK
VUKOVIĆ NEVENKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.490,29 HRK 8.444,95 HRK
VUKOVIĆ NEVENKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.132,62 HRK 3.396,94 HRK
VUKOVIĆ NEVENKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.568,64 HRK 2.183,37 HRK
VUKOVIĆ NEVENKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.061,73 HRK 1.520,95 HRK
VUKOVIĆ NEVENKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.383,22 HRK 3.043,51 HRK
Ukupno 8.800,01 HRK 19.242,93 HRK