• Naziv: MAMUČA IVAN
  • Naselje: Bedenica, 10381
  • Grad/Općina: Bedenica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAMUČA IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 121,78 HRK 486,52 HRK
MAMUČA IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.145,45 HRK 929,67 HRK
MAMUČA IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.179,22 HRK 1.645,67 HRK
MAMUČA IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 899,10 HRK 1.287,99 HRK
MAMUČA IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.045,93 HRK 2.293,83 HRK
Ukupno 4.391,48 HRK 6.643,68 HRK