• Naziv: VITAS JASMINKA
  • Naselje: Svojić, 47253
  • Grad/Općina: Barilovići
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VITAS JASMINKA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 3.064,36 HRK 17.364,55 HRK
VITAS JASMINKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 241,61 HRK 965,45 HRK
VITAS JASMINKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.112,55 HRK 6.355,89 HRK
VITAS JASMINKA EAFRD Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja - Mjera 6 2017 8.537,29 HRK 48.377,96 HRK
VITAS JASMINKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.069,28 HRK 4.396,68 HRK
VITAS JASMINKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.049,66 HRK 3.555,97 HRK
VITAS JASMINKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.609,48 HRK 2.305,57 HRK
VITAS JASMINKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.678,83 HRK 4.948,35 HRK
Ukupno 21.363,06 HRK 88.270,42 HRK