• Naziv: BIČAK JOSIP
  • Naselje: Bedenica, 10381
  • Grad/Općina: Bedenica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BIČAK JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 166,76 HRK 666,30 HRK
BIČAK JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.484,14 HRK 2.092,79 HRK
BIČAK JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.615,05 HRK 2.253,22 HRK
BIČAK JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.312,21 HRK 1.879,82 HRK
BIČAK JOSIP EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 385,63 HRK 385,63 HRK
BIČAK JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.432,34 HRK 3.141,19 HRK
Ukupno 7.396,13 HRK 10.418,95 HRK