• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donji Stupnik, 10255
  • Grad/Općina: Stupnik
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 25,12 HRK 100,33 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 6,64 HRK 37,64 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 233,30 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 178,18 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 327,61 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 137,38 HRK 100,67 HRK
Ukupno 169,14 HRK 977,73 HRK