• Naziv: MIKŠA ALOJZ
  • Naselje: Špišić Bukovica, 33404
  • Grad/Općina: Špišić Bukovica
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIKŠA ALOJZ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.540,06 HRK 6.163,53 HRK
MIKŠA ALOJZ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 304,11 HRK 1.723,23 HRK
MIKŠA ALOJZ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.983,73 HRK 1.719,52 HRK
MIKŠA ALOJZ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 8.377,53 HRK 9.303,82 HRK
MIKŠA ALOJZ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
MIKŠA ALOJZ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.972,31 HRK 10.422,09 HRK
MIKŠA ALOJZ Nacionalna potpora Duhan 2016 14.884,57 HRK 0,00 HRK
MIKŠA ALOJZ Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 968,37 HRK 0,00 HRK
Ukupno 37.521,82 HRK 34.396,67 HRK