• Naziv: SUDARIĆ BRINKA
  • Naselje: Novi Mikanovci, 32283
  • Grad/Općina: Stari Mikanovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SUDARIĆ BRINKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.632,44 HRK 14.536,63 HRK
SUDARIĆ BRINKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 5.798,51 HRK 32.857,94 HRK
SUDARIĆ BRINKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 6.389,66 HRK 7.205,32 HRK
SUDARIĆ BRINKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 19.758,43 HRK 21.943,00 HRK
SUDARIĆ BRINKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
SUDARIĆ BRINKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 9.369,56 HRK 31.046,61 HRK
SUDARIĆ BRINKA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 5.048,70 HRK 0,00 HRK
Ukupno 54.488,44 HRK 112.653,98 HRK