• Naziv: KADOIĆ MARINKO
  • Naselje: Jarmina, 32280
  • Grad/Općina: Jarmina
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KADOIĆ MARINKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.081,42 HRK 12.331,65 HRK
KADOIĆ MARINKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 16.761,64 HRK 18.614,89 HRK
KADOIĆ MARINKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
KADOIĆ MARINKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 11.041,29 HRK 26.337,14 HRK
Ukupno 35.375,49 HRK 62.348,16 HRK