• Naziv: KANIŽAJ-PALAČIĆ NADA
  • Naselje: Prelog, 40323
  • Grad/Općina: Prelog
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KANIŽAJ-PALAČIĆ NADA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 984,46 HRK 3.939,67 HRK
KANIŽAJ-PALAČIĆ NADA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 4.167,63 HRK 4.699,61 HRK
KANIŽAJ-PALAČIĆ NADA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 5.354,97 HRK 5.947,04 HRK
KANIŽAJ-PALAČIĆ NADA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.443,18 HRK 2.755,08 HRK
KANIŽAJ-PALAČIĆ NADA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.539,12 HRK 8.414,22 HRK
Ukupno 15.489,36 HRK 25.755,62 HRK