• Naziv: FERINOVIĆ JANA
  • Naselje: Dautan, 43272
  • Grad/Općina: Nova Rača
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FERINOVIĆ JANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 196,23 HRK 785,40 HRK
FERINOVIĆ JANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.067,63 HRK 1.185,66 HRK
FERINOVIĆ JANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.023,98 HRK 1.154,70 HRK
FERINOVIĆ JANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 506,22 HRK 1.677,43 HRK
Ukupno 2.794,06 HRK 4.803,19 HRK