• Naziv: BAGARIĆ KATA
  • Naselje: Beketinci, 31403
  • Grad/Općina: Čepin
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BAGARIĆ KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 682,81 HRK 2.732,53 HRK
BAGARIĆ KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.714,08 HRK 4.124,74 HRK
BAGARIĆ KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.454,42 HRK 2.767,77 HRK
BAGARIĆ KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.761,29 HRK 5.835,89 HRK
Ukupno 8.612,60 HRK 15.460,93 HRK