• Naziv: ŠKVORIĆ ANA
  • Naselje: Magić Mala, 35410
  • Grad/Općina: Nova Kapela
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠKVORIĆ ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 299,74 HRK 1.199,42 HRK
ŠKVORIĆ ANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 631,04 HRK 3.576,09 HRK
ŠKVORIĆ ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.630,34 HRK 1.810,60 HRK
ŠKVORIĆ ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.053,18 HRK 1.187,65 HRK
ŠKVORIĆ ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 773,01 HRK 2.561,75 HRK
Ukupno 4.387,31 HRK 10.335,51 HRK