• Naziv: DUKARIĆ IVAN
  • Naselje: Bedenica, 10381
  • Grad/Općina: Bedenica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUKARIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 138,21 HRK 553,23 HRK
DUKARIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 751,99 HRK 835,09 HRK
DUKARIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 680,44 HRK 767,28 HRK
DUKARIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 356,54 HRK 1.181,53 HRK
Ukupno 1.927,18 HRK 3.337,13 HRK