• Naziv: ŽMEGAČ IVAN
  • Naselje: Marčan, 42207
  • Grad/Općina: Vinica
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽMEGAČ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 555,53 HRK 2.223,17 HRK
ŽMEGAČ IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 32,26 HRK 183,00 HRK
ŽMEGAČ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.021,79 HRK 3.355,86 HRK
ŽMEGAČ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.077,16 HRK 2.342,35 HRK
ŽMEGAČ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.365,16 HRK 4.748,08 HRK
Ukupno 7.051,90 HRK 12.852,46 HRK