• Naziv: NAGLIĆ STJEPAN
  • Naselje: Klake, 10435
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NAGLIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 125,90 HRK 503,85 HRK
NAGLIĆ STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 181,36 HRK 1.027,74 HRK
NAGLIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 684,79 HRK 760,55 HRK
NAGLIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 442,39 HRK 498,88 HRK
NAGLIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 324,74 HRK 1.076,04 HRK
Ukupno 1.759,18 HRK 3.867,06 HRK