• Naziv: GLOŽINIĆ SLAVKO
  • Naselje: Slokovec, 42230
  • Grad/Općina: Ludbreg
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GLOŽINIĆ SLAVKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 198,07 HRK 792,81 HRK
GLOŽINIĆ SLAVKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.077,65 HRK 1.196,75 HRK
GLOŽINIĆ SLAVKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 696,11 HRK 785,01 HRK
GLOŽINIĆ SLAVKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 510,96 HRK 1.693,26 HRK
Ukupno 2.482,79 HRK 4.467,83 HRK