• Naziv: PINTARIĆ VALENTINA
  • Naselje: Špišić Bukovica, 33404
  • Grad/Općina: Špišić Bukovica
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PINTARIĆ VALENTINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 119,33 HRK 477,48 HRK
PINTARIĆ VALENTINA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 825,22 HRK 930,56 HRK
PINTARIĆ VALENTINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 649,09 HRK 720,80 HRK
PINTARIĆ VALENTINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 246,99 HRK 278,57 HRK
PINTARIĆ VALENTINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 307,77 HRK 1.019,85 HRK
Ukupno 2.148,40 HRK 3.427,26 HRK