• Naziv: FILIPOVIĆ MARIJA
  • Naselje: Gunja, 32260
  • Grad/Općina: Gunja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FILIPOVIĆ MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 479,92 HRK 1.920,68 HRK
FILIPOVIĆ MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.610,60 HRK 2.899,25 HRK
FILIPOVIĆ MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.686,45 HRK 1.901,72 HRK
FILIPOVIĆ MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.238,02 HRK 4.102,04 HRK
Ukupno 6.014,99 HRK 10.823,69 HRK