• Naziv: AVRIĆ PETAR
  • Naselje: Markušica, 32213
  • Grad/Općina: Markušica
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
AVRIĆ PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 160,38 HRK 641,91 HRK
AVRIĆ PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 872,47 HRK 969,02 HRK
AVRIĆ PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 563,63 HRK 635,56 HRK
AVRIĆ PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 413,72 HRK 1.370,95 HRK
Ukupno 2.010,20 HRK 3.617,44 HRK