• Naziv: BAGARIĆ JANJA
  • Naselje: Stari Mikanovci, 32284
  • Grad/Općina: Stari Mikanovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BAGARIĆ JANJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.747,95 HRK 14.998,66 HRK
BAGARIĆ JANJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 4.738,59 HRK 26.851,99 HRK
BAGARIĆ JANJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 20.387,19 HRK 22.641,33 HRK
BAGARIĆ JANJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
BAGARIĆ JANJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 9.667,30 HRK 32.033,36 HRK
BAGARIĆ JANJA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 2.236,32 HRK 0,00 HRK
Ukupno 45.268,49 HRK 101.589,82 HRK