• Naziv: ŠANJUG DRAGUTIN
  • Naselje: Petrovsko, 49234
  • Grad/Općina: Petrovsko
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠANJUG DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 157,17 HRK 629,14 HRK
ŠANJUG DRAGUTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 274,47 HRK 1.555,49 HRK
ŠANJUG DRAGUTIN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
ŠANJUG DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 855,11 HRK 949,68 HRK
ŠANJUG DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 552,39 HRK 622,95 HRK
ŠANJUG DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 405,46 HRK 1.343,67 HRK
Ukupno 2.622,93 HRK 5.527,57 HRK