• Naziv: ŽIVKOVIĆ MARA
  • Naselje: Ivandol, 34322
  • Grad/Općina: Brestovac
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽIVKOVIĆ MARA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 211,22 HRK 845,18 HRK
ŽIVKOVIĆ MARA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 473,64 HRK 2.683,97 HRK
ŽIVKOVIĆ MARA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.148,82 HRK 1.275,79 HRK
ŽIVKOVIĆ MARA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 790,44 HRK 891,35 HRK
ŽIVKOVIĆ MARA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 544,67 HRK 1.805,02 HRK
Ukupno 3.168,79 HRK 7.501,31 HRK