• Naziv: DOŠEN JOSIP
  • Naselje: Podgorci, 43211
  • Grad/Općina: Rovišće
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DOŠEN JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 6,33 HRK 883,25 HRK
DOŠEN JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 887,55 HRK 1.333,28 HRK
DOŠEN JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 981,32 HRK 1.106,62 HRK
DOŠEN JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 26,65 HRK 1.427,88 HRK
Ukupno 1.901,85 HRK 4.751,03 HRK