• Naziv: JURIŠANEC IVICA
  • Naselje: Lijeva Luka, 44201
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURIŠANEC IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.072,05 HRK 4.290,36 HRK
JURIŠANEC IVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 379,89 HRK 438,01 HRK
JURIŠANEC IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 5.824,60 HRK 6.483,25 HRK
JURIŠANEC IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.894,86 HRK 4.234,20 HRK
JURIŠANEC IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.619,22 HRK 9.156,32 HRK
JURIŠANEC IVICA Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2016 15.264,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 29.054,62 HRK 24.602,14 HRK