• Naziv: FUDURIĆ NIKOLA
  • Naselje: Gornje Bukovlje, 47261
  • Grad/Općina: Generalski Stol
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FUDURIĆ NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 163,29 HRK 653,60 HRK
FUDURIĆ NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 330,98 HRK 1.875,77 HRK
FUDURIĆ NIKOLA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 756,65 HRK 853,28 HRK
FUDURIĆ NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 888,44 HRK 986,68 HRK
FUDURIĆ NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 552,39 HRK 622,95 HRK
FUDURIĆ NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 421,21 HRK 1.395,89 HRK
Ukupno 3.112,96 HRK 6.388,17 HRK